KATEGORİLER
Kripto Al Sat


Ölen Kişinin Emekli Maaşı Kesilir Mi?

Emeklilik uzun zaman boyunca ve sürekli çalışmanın karşılığında alınan hem sağlık güvencesi devamlılığı hem de mali destek anlamına gelir. Sürekli şekilde çalışan ve yaşlandığında maddi kaygı çekmek istemeyen kişilerin en önemli güvencesi olduğundan önemlidir.

Prim, yaş gibi şartları yerine getirdikten sonra buna karşılık olarak bağlanan maaş bazı şartlar kapsamında alınmaya devam eder. Bunların arasında göze çarpan ve ilk sırada yer alan ise sigortalılık hakkı bulunan kişinin yaşamasıdır. Merak edilen ve şartların neler olduğu konusunda çeşitli karışıklıklar yaşanan bu durumla alakalı bilinmesi gereken bazı ayrıntılar vardır.

Bunların bilinmesi sigortalının ölümü ve devamında maaşın alınması gibi konuların açığa kavuşmasında kolaylık sağlayacaktır. Çünkü yasalarımız gereği miras olarak devredilen unsurlar arasında sigortalının emekli maaşı da bulunduğundan hakkın kullanımı yasal çerçevede her zaman mümkündür.

Emekli Maaşı Alırken Ölüm

Hak edilen maaşın alınması için şartları yerine getiren kişinin bunları yasal olarak ilgili kuruma beyan etmesinin ardından maaş bağlanması ve sigorta kapsamına alınması sağlanır. Yasalar nezdinde farklı dönemlerde çalışan kişilerin farklı şartları yerine getirmesi durumu vardır.

Bu kapsam sağlandığında bunu ilgili kuruma başvuru ile sunarak emeklilik hakkı elde edilir. Bundan sonra hakkı elde eden kişinin yaşadığı süre içinde emekli olmasıyla alakalı edindiği hakları kullanması mümkün olur. Ölümüyle birlikte bir takım olasılıklar ortaya çıkacağından aile fertlerinin bu detaylara hakim olması işlemlerin kolaylaşması yönünde fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Emekli Maaşı Alırken Ölüm 

Emekli Maaşı Alırken Ölüm

Ölümden Sonra Maaşın Durumu

Sigortalı kişinin ölümü gerçekleştiğinde yasal düzlemde işlemlerin daha kolay olması adına ölümle alakalı bilgiler tüm gerekli kurumlara otomatik şekilde bildirilir. Bunun anlamı:

 • Ölümle alakalı belgenin kurumlara verilmesi gerekmez,
 • Ölümden sonra yapılacak olan işlemler azalır,
 • Evrakın herhangi bir olasılık olabileceği düşünülerek verildiği söylenebilir.

Bu işlemlerin arasında ölen kişinin maaşı ile alakalı kısımlar da vardır. Eşler ve çocukların bu konuda nasıl işlemler yapacakları veya kullanımla alakalı hakları son derece kesin çerçevelerde düzenlenmiştir. Bunun için bağlı olunan birimden gerekli bilgilerin alınması ve istenen evrakların sunulması yeterlidir.

Ölümden Sonra Maaşın Durumu

Ölümden Sonra Maaşın Durumu

Emekli Maaşının Ölümle Kesilmesi

Yasal olarak ölümün gerçekleştiği kurumun düzenlediği ölüm belgesi gerekli kurumlara otomatik olarak bilgi şeklinde düşecektir. Bu sayede emekli maaşı, sigorta veya edinilmiş hakların devamıyla alakalı işlemler de hızlanmış olur.

Maaşın ölümle birlikte kesilmesi yasal olarak yapılması gereken işlemler arasında bulunur. Çünkü yasal hak sahiplerinin netleşmesi ve bu konuda bilgi vererek gerekli başvuruda bulunması gereklidir.

Maaşın kesilmesi halinde panikleyen veya sorun olduğunu düşünenlerin bunun normal bir hal olduğunu bilmeleri önemlidir. Çünkü ölüm bilgilerinin kurumlarla paylaşılması maaşın kesilmesi zorunluluğunu doğurur.

Emekli Maaşının Ölümle Kesilmesi

Emekli Maaşının Ölümle Kesilmesi

Kesilen Emekli Maaşının Aktif Edilmesi

Kesilen emekli maaşı ölümle beraber başvuru sahiplerinin işlem yapılmasıyla yeniden aktif edilecek şekle getirilir. Kazanılan bir hak olmasından dolayı yasal zeminde başvuru yapılmasının gerekliliği vardır.

Hak sahibi olan kişilerin maaşın kesilmesiyle birlikte kuruma başvurarak yeni hak sahibinin kim olduğu ve maaşın aktif edilmesini isteyip istemediği konusunda bilgi vermesi zorunluluğu vardır. Bu sayede maaşın yeniden ilgili kişi adına aktif edilmesi işlemi yapılmış olur.

Kesilen Emekli Maaşının Aktif Edilmesi

Kesilen Emekli Maaşının Aktif Edilmesi

Kesilen Maaşın Hak Sahipleri

Maaşın alınması için yapılacak olan başvuruda yeni hak sahibin kim veya kimler olduğu konusunda net bir şekilde belirlenmiş kanunlar vardır. İlgili kişinin bekar olması halinde anne veya babası ilk hak sahipleridir.

Evli olduğu durumlar için ise geriye kalan eş ve bekar kız çocukları ilk hak alacaklar arasında bulunur. Bu konuda erkek çocukların haklarının 18 yaş sınırlaması ve öğrenci olup olmadığı noktasında değişiklik gösterdiği haller vardır. Hak edilen maaşın alınması için geriye kalan kız çocuklarının evli olmaması veya evlenip ayrılmış olması durumu gözetilir. Eş ise başka birisiyle evlenmediği sürece maaş hakkını kullanabilir.

Kesilen Maaşın Hak Sahipleri

Kesilen Maaşın Hak Sahipleri

Kesilen Maaşın Alınmak İstenmemesi

Maaşın ölümle birlikte kesilmesinin ardından bazen hak sahipleri maaşı almak istemeyebilir. Maaşın alınmak istemediği hallerde hali hazırda kesilmiş olduğundan yeniden bir işlem yapılması gerekli olmaz. Yasal süre sonunda hak edilen maaşın ilgili kurumda pasif hale getirilmesi ile birlikte emeklinin hakları kullanım dışı olur. Nadir de olsa görülen emeklilik haklarından vazgeçme hali bazen konuyla alakalı işlemlerin bilinmemesinden bazen de ihtiyaç hali olmadığından kaynaklanır. Hak edildiği için alınması zorunlu olmadığından böyle bir hak da verilmiştir.

Kesilen Maaşın Alınmak İstenmemesi

Kesilen Maaşın Alınmak İstenmemesi

Maaşın Yeniden Bağlanması

Ölümle beraber kesilen maaşın aktif duruma getirilmesi için ilgili kurumun hangisi olduğu bilgisine sahip olunmalıdır. Kurumun SGK, Bağkur veya Emekli Sandığı seçenekleri arasından birisi olması beklenir. Bu kurumlar arasından maaşın bağlanması için emekli olan kişinin bilgilerine sahip olunması yeterlidir. Ardından yeniden bağlanma için hak sahibinin kuruma dilekçe vermesi ve hak sahibi olduğunu gösterir evrakları vermesi talep edilir.

Dilekçesinde ilgili kişinin emeklilik numarası, ölümüyle alakalı belge ve hak sahibi olduğunu gösteren yasal evraklar yer almalıdır. Kuruma hitaben yazılan dilekçenin işlem sırasına göre alınması ve ardından yasal çerçevede yeni hak sahibine bağlanması sağlanır. İşlemle ilgili bir engel olması durumunda yasal hak sahipleriyle kurum arasında iletişim sağlanarak konunun giderilmesi amaçlanır.

Maaşın Yeniden Bağlanması

Maaşın Yeniden Bağlanması

Maaşın Birden Fazla Kişiye Bağlanması

Yasal hak sahiplerinin birden fazla olması durumunda maaşın da bölünmesi söz konusu olacaktır. Burada atlanmaması gereken hal hak sahiplerinin sayısı kadar maaş bağlanmadığıdır.

Var olan maaşın bölünerek ilgili kişilere eşit şekilde verilmesi mümkün olur. Hem eş hem de bir kız çocuğun olduğu hak sahipleri için emekli maaşının yarısının anneye yarısının da kıza bağlanması sağlanır.

Bekar ve 18 yaşından küçük erkek çocuk olursa aynı emekli maaşı bu kez 3 eşit parçaya bölünerek hesaplara yatırılır. Bu detay ilgili kurumdan net şekilde miktar olarak da kolaylıkla öğrenilebilir. Her birisi için ayrı dilekçe veya kurum işleyişine bağlı olarak tek dilekçe içinde başvurularak işleme aldırılabilir.

Maaşın Birden Fazla Kişiye Bağlanması

Maaşın Birden Fazla Kişiye Bağlanması

Dilekçeden Sonra Maaşın Bağlanması

Dilekçe verildikten ve kurumun istediği şartlar yerine getirildikten sonra yapılması gereken işleme alınıncaya kadar beklemektir. Maaşın bağlanması ilgili kurumun yoğunluğu ve işlem önceliğine bağlı olarak şekillenir.

Yine de kısa süre içinde işleme alındığını söylemek genel işleyişe bağlı olarak mümkündür. Hızlıca dilekçenin gerekliliğini anlayan ve işleme alan kurum maaşın hak sahiplerine bağlanması adına gerekli olanları yaparak hak sahiplerinin sorun yaşamasının önüne geçer. Ortalama süre işlemlerin yapılması ve yeniden maaşın alınması konusunda aylık olduğundan ortalama bir ay şeklinde varsayılarak hareket edilmelidir.

Dilekçeden Sonra Maaşın Bağlanması

Dilekçeden Sonra Maaşın Bağlanması

Dilekçeye Rağmen Bağlanmayan Maaş

Hak sahiplerinin gerekli olan dilekçeyi sunması halinde gerekli işlemlerin yapılması beklenir. Aksi bir hal olduğunda ise bunun nedeni genelde işleyiş anlamında bir eksiklik veya hata olmasıdır. Takibini yapan sigortalıların kuruma maaşın yatırılması gereken süreden yaklaşık bir hafta önce giderek kontrolleri sağlatması en kesin yoldur. Bu sayede hak sahibinin işleme alakalı bir durum olmasını engellemesi ve yeniden bir ay daha beklemesi gerekli olmaz. Bunun için maaş sahiplerinin sayısız başvuru olduğunu bilmesi ve buna göre kontrollü hareket etmesi işlemlerin hızlanması anlamına gelir.

Dilekçeye Rağmen Bağlanmayan Maaş

Dilekçeye Rağmen Bağlanmayan Maaş

Maaşın Alınması

Yeniden bağlanan maaşın alınması konusunda bazı güvenlik önlemleri bulunabilir. İlgili kurum maaşın hak sahibi tarafından alındığına emin olmak istemesi halinde ilk maaş alınırken kimlikle ve bankadan alınmasını zorunlu kılabilir.

Bunun anlamı hak sahibinin maaşı bankadan ve kimliği ile birlikte bir kereye özgü çekmesi gerektiğidir. İşlem yapıldıktan sonra diğer aylar için yatırılacak olan maaşın ATM üzerinden alınması konusunda ek işleme gerek kalmaz. Hak sahibinin ileriye dönük kolaylıkla maaşını çekmesi için onay verilir.

Maaşın Alınması

Maaşın Alınması

Maaşın Hak Sahiplerine Paylaşımı

Dilekçe verilirken söz konusu olan hak sahiplerinin sayısına göre eşit şekilde bölünmesi sağlanır.

Bunun anlamı hak sahiplerinin sayısında sınırlama olmadığıdır. Ölen kişinin farklı kurumlardan birden fazla emekli maaşı olması durumunda her kurumdan aynı işlemler yapılarak ve hak sahiplerine bölünmesi sağlanarak emeklilik işlemleri yeniden aktif hale getirilir.

Kurumların farklı olmasından kaynaklı olarak maaş hakkından vazgeçme ihtimaliniz yoktur. Aynı kurumdan alınan ikili maaş olması halinde ise miktar olarak en yüksek olanın alınması konusunda öncelik sağlanır. Aksi bir değerlendirme olduğunda kuruma itiraz ve değişiklik için başvuru yapılması yeterlidir.

İşlemler yakını vefat eden kişiler tarafından yapıldığı için kısa tutulmasına ve işlem olarak kolay olmasına özen gösterilmiştir. Kısa süre içinde maaşın yeniden bağlanarak olası aksaklıkların önüne geçilmesi adına hareket edilir. Kurum işlemleri sorunsuz şekilde gerçekleştirilir.

Maaşın Hak Sahiplerine Paylaşımı

Maaşın Hak Sahiplerine Paylaşımı

İçerik
Airedale Terrier

İngiltere'de bulunan Airy adlı bir ırmak etrafında çobanların yetiştirdiği bir ırk olarak bilinmektedir. II. dünya1

3 dk. 7 Okundu
İçerik
Çocukların Tüketmesi Gereken Besinler

Çocukların doğru ve dengeli beslenmesi hayatlarının sonuna kadar sağlıklı olmalarını sağlayacak ilk adımdır. Bu noktada1

8 dk. 9 Okundu
İçerik
En İyi 2. El Telefon Modelleri 2021

En iyi telefonlar 2021 yılında da merak konusu. Tabii dolar almış başını gidiyor ve hâliyle1

3 dk. 13960 Okundu
Yorumlar

*
*

 • Hey!

  Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.

Sosyal Medyada bizi takip edin.
 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 30,378.00
 • ethereumEthereum (ETH) $ 2,066.52
 • tetherTether (USDT) $ 1.00
 • bnbBNB (BNB) $ 331.97
 • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
 • xrpXRP (XRP) $ 0.425176
 • cardanoCardano (ADA) $ 0.548867
 • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 1.00
 • solanaSolana (SOL) $ 53.46
 • polkadotPolkadot (DOT) $ 10.59
 • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.087614
 • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 2,023.64
 • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 31.57
 • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 30,362.00
 • tronTRON (TRX) $ 0.076101
 • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000012
 • daiDai (DAI) $ 1.00
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 72.85
 • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.198516
 • matic-networkPolygon (MATIC) $ 0.693570
 • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 4.90
 • nearNEAR Protocol (NEAR) $ 6.33
 • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 30.89
 • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 203.14
 • moneroMonero (XMR) $ 195.61
 • chainlinkChainlink (LINK) $ 7.56
 • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 12.02
 • stellarStellar (XLM) $ 0.136279
 • okbOKB (OKB) $ 12.98
 • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 23.32
 • flowFlow (FLOW) $ 2.95
 • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.444472
 • uniswapUniswap (UNI) $ 5.80
 • apecoinApeCoin (APE) $ 8.28
 • vechainVeChain (VET) $ 0.033718
 • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.105869
 • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 92.53
 • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 8.53
 • theta-fuelTheta Fuel (TFUEL) $ 0.070536
 • magic-internet-moneyMagic Internet Money (MIM) $ 0.998196
 • axie-infinityAxie Infinity (AXS) $ 22.55
 • filecoinFilecoin (FIL) $ 9.19
 • tezosTezos (XTZ) $ 2.01
 • the-sandboxThe Sandbox (SAND) $ 1.41
 • chain-2Chain (XCN) $ 0.098730
 • compound-ethercETH (CETH) $ 41.47
 • decentralandDecentraland (MANA) $ 1.12
 • kucoin-sharesKuCoin Token (KCS) $ 16.70
 • aaveAave (AAVE) $ 104.85
 • fraxFrax (FRAX) $ 1.00
cemre.com