KATEGORİLER
Kripto Al Sat


Devalüasyon Nedir?

Devalüasyon bir ülkenin ekonomisinin negatiflikle karşı karşıya olduğu sorunlu bir süreçtir. Bu uygulama devlet tarafından yapılır ancak bu uygulamadan halk zarar görür. Devlet hakimiyetini ellerinde barındıran siyasiler ülkedeki cari açığı ve olumsuz giden maddi kaynakları kapatmak için devalüasyon uygular.

Ülkenin kendi para birimi bile isteye düşürülür ve dış ülkelerden satın alma işlemi kısıtlı hale getirilir. Bu durumda yalnızca ülkenin yalnızca kendi kaynaklarından satın alma işlemi yapabilmesini sağlar. Yurt dışından ürün alınamayacaktır. Devalüasyonda faizler artar, enflasyon yükselir. Devlet ekonomisinin zor durumda olduğu devalüasyon nedir? Sorusunun cevabıdır.

Devalüasyon Yapmaya Neden Gerek Duyulur?

Ülke ekonomik dengesinde yaşanan bazı sorun ve yanlışlar devalüasyon yapılmasına dış ticaret açığının kapatılma isteği vardır. Bir ülkenin ekonomisinde gidişata bakıldığında yapılan toplam ithalat, yapılan toplam ihracatın üzerinde ise o ülkenin ekonomisinde dış ticaret açığı ortaya çıkmış demektir.

Devlet bu açığı kapatmak için ithalatı azaltmak, ihracatı da artırmak zorundadır. Bu nedenle devalüasyon yapma kararı alınır. Devalüasyon ile ülkenin para birimi diğer ülkelerin para birimine göre çok daha değersiz olacaktır. Böylece ithalat yapılamayacak ancak ihracat yapılabilecektir. Ülkemizde geçmiş yıllarda bu durum yaşanmıştır.

Devalüasyon Yapmaya Neden Gerek Duyulur?

Devalüasyon Yapmaya Neden Gerek Duyulur?

Devalüasyon İle Bütçe Dengesi Sağlanır Mı?

Ülkemizde şu anda adı devalüasyon yapmak olmasa da bütçe dengesinin sağlanması adına bir takım işlemler yapılıyor. Bu işlemlerin bir çoğundan halkın bilgisi olmuyor.

 • Faizlerin sürekli olarak değişim göstermesi,
 • Doların artması,
 • Ekonominin yükselmesi,
 • Halkın alım gücünün sıfır noktasına kadar inmesi,
 • En çok satılan ürünlerdeki vergi oranlarının en yüksek olması ​​​​gibi sebepler ülkede devalüasyon yapıldı fikrini akıllara getiriyor.

Bu durum yabancı devletlerin yararına sonuçlanırken bu uygulamayı yapan devletler bu işlem ile rahatlayamıyor.

Devalüasyon İle Bütçe Dengesi Sağlanır Mı?

Devalüasyon İle Bütçe Dengesi Sağlanır Mı?

Devalüasyon Yapmak Yabancı Ülkelerin Yararına Mı?

Bir ülkede devalüasyon yapmak yabancı ülkeler için yarar sağlıyor. Devalüasyon yapan ülkenin para birimi değer kaybetmiş olduğundan yabancı ülkelerden hiçbir ürün alamıyor. Ancak yabancı ülkeler kendi para birimleri değerli olduğundan sizin ülkenizin para birimi düşük olduğu için rahatlıkla alım işlemi yapabiliyor.

Devalüasyon aslına bakıldığında bir ülkenin ekonomisini kendi elleriyle yabancı ülkelerin eline bırakmasına sebep oluyor. Global hiçbir ülke bu durumu tercih etmiyor. Devalüasyon işlemi bir nevi ülke siyasilerinin halkının emeklerinin sömürülmesine izin verdiğini gösteriyor.

Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse yabancı marka bir otomobilin değeri devalüasyonla sürekli artarken, yerli bir otomobilin değeri ise sürekli düşüyor.  Bu durum bir nevi sömürü anlamına geliyor. Bu fiyat dengesizliği sebebiyle ülkedeki ekonomi sorunu çok daha büyüyor. Aynı zamanda bazı kötü niyetli şahıslar ülkenin bazı özel değerlerini de devalüasyon sırasında satma eğilimine girişiyor.

Devalüasyon Yapmak Yabancı Ülkelerin Yararına Mı?

Devalüasyon Yapmak Yabancı Ülkelerin Yararına Mı?

Devalüasyonun Sonucunda Ne Olur?

Devalüasyon yapılması ülkenin ekonomik ve mental anlamda küçülmesidir. Devalüasyon ülkenin resmi para biriminin değer kaybetmesidir. Ülkeler bu alanda önceden yapmış oldukları çalışmalarla bu eylemi engellemek zorundadır. Ancak mali anlamda yapılan yanlışlar ve ülkedeki yönetimden kaynaklanan yanlışlar sürekli olarak bir dış ticaret açığı oluşmasına sebep olur. Bu durumda devalüasyon ortaya çıkar. Yapılan yanlış yalnızca maddi kaynaklı bir yanlış değildir. Devalüasyonun sebepleri arasında,

 • Siyasette sürekli çatışma bulunması,
 • Siyasilerin kendi özel meselelerine dalıp ülke halkını görmezden gelmesi,
 • Medyada halka bu atışmaların izlettirilip arka planda başka konulara eğilinmesi,
 • Halkın gereksiz konularla uyutulmaya çalışılması bulunur.

Devalüasyonda ülkenin kendi para biriminin değeri kalmamıştır.  Dış alım için yeterli olmayan para biriminin değeri devalüasyonla daha da düşürülmeye çalışılır.

Devalüasyon sonucunda olması amaçlanan ve istenen sonuçlar;

 • İhracatın artması, ithalat azalması,
 • Dış ticaret açığının kapatılması ya da gerekli olan seviyeye gelmesi,
 • İhracatın artacağı düşüncesi olumlu sonuçlanırsa milli gelir ve ekonomiye de pozitif anlamda katkı sağlanacaktır.
  Devalüasyonun Sonucunda Ne Olur?

  Devalüasyonun Sonucunda Ne Olur?

Devalüasyon Pozitif Bir Durum Mudur?

Devalüasyon pozitif gösterilmeye çalışılan negatif bir durumdur. Bu eylemin yapılması ile ülke halkı yabancı kaynaklara karşı eğilim gösteremeyecektir. Ülkenin resmi para biriminin değer kaybetmesi, hiçbir ülke için iç açıcı sonuçlar doğurmaz. Devalüasyon yapıldığında ülkenin ekonomisi ithalat yapmadığı için satışa odaklanır.

Bu durum ekonominin canlandığını düşündürür ancak durum bazen istenilen şekilde olmayacaktır. Ülke ekonomisinin halkın çalışması üzerinden nakite çevirme şekliyle dış ticaret açığını kapatmak isteyen siyasiler bu durumda bazen yanlış kararlar da verebiliyor. Özellikle devalüasyon kararı almak halkın yabancı ürünleri alması konusunda zorlanmasına ya da hiç alamamasına sebep oluyor.

Bu durum aslına bakıldığında ekonominin daha da geriye gitmesine sebep oluyor. Yabancı ülkeler sizin milli değerlerinize bile el uzatabilirken sizler yabancı ülkelerin üretmiş olduğu malları dahi alma konusunda negatiflik yaşıyorsunuz. Ancak bazı ülkeler bu duruma yaşamaya mecbur kalıyor. Dış ticaretin sürekli yanlışlarla ve borçlarla dengede tutulmaya çalışılması bir süre sonra devalüasyon eyleminin yapılmasını gerektiriyor.

Devalüasyon Pozitif Bir Durum Mudur?

Devalüasyon Pozitif Bir Durum Mudur?

Devalüasyon Yapılması Ekonomiyi Pozitif Seviyeye Çıkarır Mı?

Bir ülkenin ekonomisinin pozitif seviyeye çıkması için yalnızca devalüasyon yapması yeterli olmayacaktır. Diğer ülkelerinde bu anlamda karşı devalüasyon yapması gerekir. Ülkenin satmış olduğu ürünlerin fiyatlarında para biriminin değerinin düşürülmesi sebebiyle yaşanan düşüş diğer ülkelerin devalüasyon yapmaması ile onların para birimini daha değerli hale getirecektir.

Bu durum devalüasyon yapan ülkenin mallarının çok ucuza gitmesine sebep olur. Yapılan bu eylem ile bir ülkenin milli gelirlerini ya da ekonomisini pozitif hale getirmesi mümkün değildir. Yalnızca istenilen seviyeye gelebilmesi durumu ortaya çıkabilir. Ancak yapılan bir yanlış bu durumu da ortadan kaldırabilecek sonuçlara sebep olur. Bu nedenle ülkelerin devalüasyon yapmaları yalnızca kendi ülke ekonomilerine ve halkına zarar veren bir eylemdir.

Devalüasyon Yapılması Ekonomiyi Pozitif Seviyeye Çıkarır Mı?

Devalüasyon Yapılması Ekonomiyi Pozitif Seviyeye Çıkarır Mı?

Devalüasyon Yapmak Bir Ülke İçin Nasıl Pozitif Hale Gelir?

Bir ülkenin ekonomik durumunu Ve koşullarını düzeltmek için devalüasyon yapma kararının yolunda gitmesi için bazı tedbirleri alması gerekir. Bu tedbirlerden bir tanesi de ihracat yapacak olduğu mallarının fiyatlarının doğru belirlenmesidir.

İhracat ürünlerinin fiyatlarının yabancı ülke para birimlerine endeksli olması ve milli para biriminin düşük olarak değerlendirilmemesi için ihraç edilen ürünlerin fiyatlarında denge yoluna gidilmesi gerekir. Bir ürün devalüasyon yapılan ülkenin para birimi üzerinden değil yabancı ülkelerin para birimi üzerinden hesaplanmalıdır.

Böylelikle devalüasyon sonucunda pozitif içerikler sağlanabilir. Ancak bu duruma karşı yabancı ülkelerin de tespitleri olacaktır. İhracatın azalması önlemleri alınacak ve devalüasyon sonuçlarının pozitif hale gelmesi engellenecektir. Bu nedenle ülke devlet adamlarının yine devreye girmesi, yabancı devlet adamlarıyla ilişkilerini saygın tutması ve gerekli olan koşulları sağlaması gerekir. Eğer bir ülkede halkın üretmiş olduğu ürünlerin maliyeti halkın gelir elde etmesi için yeterli gelmiyorsa bu ülkede devletin bir yanlışı halen var demektir.

Devalüasyon Yapmak Bir Ülke İçin Nasıl Pozitif Hale Gelir?

Devalüasyon Yapmak Bir Ülke İçin Nasıl Pozitif Hale Gelir?

Ülkenin Ekonomisinin Düzelmesi Ve İstenen Seviyeye Gelmesi İçin Devalüasyon Yapılması Şart Mı?

Ülke ekonomilerinin düzelmesi için aslında bakıldığında devalüasyon yapmak şart değildir. Ancak devlet büyüklerini yapmış olduğu yanlışlar bu eylemin yapılmasını gerekli gibi göstermek için bir seçenektir. Çünkü devalüasyon sonucunda ekonominin düzeleceğinin, dış ticaret açıklarının kapanacağının, faizlerin düşeceğinin ve halkın refah seviyesinin pozitif olacağının bir garantisi yoktur. Bu durum halk arasında kullanılan deneme yanılma yönteminin çok daha büyük boyutlu olanıdır.

Ülkenin Ekonomisinin Düzelmesi Ve İstenen Seviyeye Gelmesi İçin Devalüasyon Yapılması Şart Mı?

Ülkenin Ekonomisinin Düzelmesi Ve İstenen Seviyeye Gelmesi İçin Devalüasyon Yapılması Şart Mı?

İçerik
Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Kredi, bankalar aracılığı ile insanların nakit ihtiyacını gidermesidir. Belirli miktardaki para geri ödenmek üzere bankalar…

3 dk. 16709 Okundu
İçerik
Thodex Ödeme Yapacak Mı?

Önemli bir kripto para borsası olarak karşımıza çıkan Thodex bildiğiniz üzere geçen günlerde müşterilerine mağduriyet…

6 dk. 95 Okundu
İçerik
Kişisel Kredi Başvurunuzun Reddedilmesinin 3 Nedeni

Kredi başvurularınızın reddedilmesinin birçok nedeni vardır. Özellikle bankalar ile olan geçmişinizin en önemli karar noktası…

2 dk. 4209 Okundu
Yorumlar

*
*

 • Hey!

  Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.

Sosyal Medyada bizi takip edin.
 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 29,362.00
 • ethereumEthereum (ETH) $ 1,971.28
 • tetherTether (USDT) $ 1.00
 • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
 • bnbBNB (BNB) $ 302.74
 • xrpXRP (XRP) $ 0.412194
 • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 1.01
 • cardanoCardano (ADA) $ 0.513920
 • solanaSolana (SOL) $ 50.24
 • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.084415
 • polkadotPolkadot (DOT) $ 9.78
 • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 1,939.99
 • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 29,332.00
 • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 29.40
 • tronTRON (TRX) $ 0.070465
 • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000012
 • daiDai (DAI) $ 1.00
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 68.82
 • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.188430
 • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 4.98
 • matic-networkPolygon (MATIC) $ 0.641632
 • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 29.91
 • nearNEAR Protocol (NEAR) $ 5.84
 • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 191.61
 • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 11.34
 • chainlinkChainlink (LINK) $ 6.98
 • moneroMonero (XMR) $ 178.01
 • stellarStellar (XLM) $ 0.127755
 • okbOKB (OKB) $ 12.08
 • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.436090
 • flowFlow (FLOW) $ 2.79
 • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.33
 • uniswapUniswap (UNI) $ 5.06
 • apecoinApeCoin (APE) $ 7.83
 • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.101155
 • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 90.80
 • vechainVeChain (VET) $ 0.030458
 • theta-fuelTheta Fuel (TFUEL) $ 0.064125
 • magic-internet-moneyMagic Internet Money (MIM) $ 0.999243
 • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 7.78
 • filecoinFilecoin (FIL) $ 7.92
 • axie-infinityAxie Infinity (AXS) $ 20.97
 • decentralandDecentraland (MANA) $ 1.07
 • compound-ethercETH (CETH) $ 38.98
 • the-sandboxThe Sandbox (SAND) $ 1.27
 • chain-2Chain (XCN) $ 0.090321
 • tezosTezos (XTZ) $ 1.72
 • kucoin-sharesKuCoin Token (KCS) $ 15.36
 • fraxFrax (FRAX) $ 1.00
 • defichainDeFiChain (DFI) $ 2.64
cemre.com