KATEGORİLER
Kripto Al Sat


Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Son dönemlerde, kadına karşı şiddetin artması ile sürekli yeni yasal düzenlemeler gündeme geliyor. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun, çeşitli tedbirlerin alınmasını öngörüyor. Kadına karşı yapılan ya da yapılacak olan şiddetin önlenebilmesi için uzaklaştırma kararı alınabiliyor.

Kadınların can güvenliğinin sağlanabilmesi için önleyici tedbir olarak eşin belirli bir süreliğine, kadının bulunduğu ikametten uzaklaştırılması sağlanabiliyor. Bu aile bütünlüğünün korunması için önemli seçeneklerden birisidir. Şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali bulunan aile bireyleri mahkemeye başvuru yaparak gerekli koruma önlemlerinin alınmasını tek taraflı olarak talep edebiliyor.

Uzaklaştırma Kararını Kimler Talep Edebilir?

Kanunun belirlemiş olduğu çerçevede cinsiyet ayrımı gözetilmeden eşlerin her birisi uzaklaştırma kararı talebinde bulunabilir. Eşlerin birisi ya da her ikisi de ayrı ayrı talepte bulunabiliyor. Şiddet gören ve mağdur olduğunu belirten kişi uzaklaştırma kararının alınabilmesi için şuralara başvuru yapabiliyor.

 • Polis merkezlerine,
 • Şiddeti önleme ve izleme merkezlerine,
 • Cumhuriyet başsavcılıklarına,
 • Aile mahkemelerine,

Başvurular dilekçe ile yapılır. Şiddet gören mağdurun, eşi için uzaklaştırma talebinde bulunurken, şiddet gördüğünü, tehlike altında olduğu beyanında bulunmasını kararın alınması için yeterli oluyor. Kararın alınabilmesi için fiziki şiddet olduğunun kanıtlanmasına gerek yoktur. Uzaklaştırma kararını erkek ya da kadın şiddet mağduru olan taraf talepte bulunabilecektir.

Uzaklaştırma Kararını Kimler Talep Edebilir?

Uzaklaştırma Kararını Kimler Talep Edebilir?

Uzaklaştırma Kararı Neden Alınır?

Aile için sorunlar nedeniyle şiddet gören mağdur kişilerin korunması için kararlar alınabiliyor. Kadına karşı uygulanan şiddetin önlenebilmesi için hukuki yollarla çözümler bulunmaya çalışılıyor. Birlikte yaşayan ve geçimsizlik yaşayanlar ile boşanma aşamasında olanlar, boşanma davasından önce ya da boşanma davası sırasında şiddete karşı önlemlerin alınabilmesi için uzaklaştırma kararları alınabiliyor.

Eşe karşı muhtemel tehlikelerin bulunması bile uzaklaştırma için yeterli oluyor. Kadına karşı şiddetin nedeni ne olursa olsun kadınların korunması için mahkemeye yapılan başvuru sonucunda diğer eşe uzaklaştırma verilir ve belirlenen sınırları aşanlara cezai işlemler uygulanır. Uzaklaştırmalar, aile bireyleri, çocuklar ve eşler için değil tek taraflı ve ısrarlı takibe maruz kalan kişilerin korunması içinde verilir.

Uzaklaştırma Kararı Neden Alınır?

Uzaklaştırma Kararı Neden Alınır?

Uzaklaştırma Kararının Çıkması

Uzaklaştırma kararının çıkartılabilmesi için talep dilekçeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile mahkemesi, polis merkezler ya da şiddeti önleme ve izleme merkezlerine verilebiliyor. Hazırlanan dilekçede, hem davalı hem de davacının adres ve konum bilgilerine yer verilmelidir. Dilekçe içerisinde, uygulanan şiddetin türü ve tehlike niteliği açıklanmalıdır.

Uzaklaştırma kararının çıkartılması ile alınacak önleyici tedbirler şunlardır;

 • Mağdur kişiye karşı şiddet, hakaret, tehdit, küçük düşürücü söz ve davranışların önlenmesi,
 • Birlikte yaşanılan konuttan şiddet gösteren kişinin uzaklaştırılması,
 • Şiddet uygulayan kişinin mağdur kişinin yaşadığı yere yaklaşmaması,
 • Uzaklaştırma verilen kişinin silahı varsa silahına el konulması,
 • Korunan kişilin tüm iletişim araçları ile rahatsız etmesinin önlenmesi,
 • Karar çıkarttırdıktan sonra takibi yapılır ve karara uymayan kişiye daha ağır ceza yaptırımları uygulanabilir.
  Uzaklaştırma Kararının Çıkması

  Uzaklaştırma Kararının Çıkması

Uzaklaştırma Kararını Kim Verir?

Uzaklaştırma kararı nasıl alınır? Başvuru nereye yapılır ve kararı kim verir gibi sorulara cevap arayanlar hukuki yardım alarak gerekli işlemleri başlatabiliyor. Kadın ve erkek fark etmeden uzaklaştırma kararının alınmasını isteyenler, dilekçelerini, polis merkezine, cumhuriyet başsavcılıklarına verebiliyor.

Başvurucunun dilekçesi Aile mahkemeleri tarafından incelenir ve aile için şiddet durumuna göre hakim tarafından uzaklaştırma kararı verilir. Uzaklaştırma kararlarının hangi şartlarda ve nasıl verileceği 6284 Sayılı Kanunda belirtilen önleyici tedbirler çerçevesinde belirleniyor.

Uzaklaştırma Kararını Kim Verir?

Uzaklaştırma Kararını Kim Verir?

Uzaklaştırma Kararı Kapsamı Alanı Ne Kadardır?

6284 sayılı kanun içeriğine göre uzaklaştırma kararının nasıl verileceği ve kapsamının ne olacağı belirlenmiştir. Aile bütünlüğünün korunması ve kadına karşı şiddetin önlenebilmesi için müşterek konuttan uzaklaştırma kararı veriliyor. Mağdur olan kişinin bulunduğu ikametten kaç metrelik alana kadar olabileceği, ekonomik, cinsel şiddet, fiziksel ve psikolojik şiddeti önleyici niteliklere göre belirlenir. Kişinin hayatı ile tehlike oluşturabilecek durumlar fiziksel şiddet olabileceği gibi cinsel, psikolojik ve ekonomik olabiliyor.

Uzaklaştırma verilen kişiler, mağdur kişinin konutuna giremez, yakınında bekleme ve mağdurun konutunu gözetleme yapamaz. Konutun bulunduğu sokağa gelmek ve belirlenen metre uzaklığında beklemekte, psikolojik şiddet kapsamına alınır. Uzaklaşma gerektiren alanın kaç metre olacağı, konutun bulunduğu konuma ve yaşanılan şiddet durumuna göre değişebiliyor. Aile mahkemesi tüm detayları inceleyerek hızlı karar verir ve şiddetin gerçekleşmesini, kişinin mağduriyetini önlemeye çalışır.

Uzaklaştırma Kararı Kapsamı Alanı Ne Kadardır?

Uzaklaştırma Kararı Kapsamı Alanı Ne Kadardır?

Uzaklaştırma Karar Süresi Bitince Ne Olur?

Aile içi sorunlardan dolayı şiddet gören eşin talebi ile verilen uzaklaştırmalar, yaşanılan sorunların durumuna göre belirli süreliğine verilir. Uzaklaştırma süresi dolduğunda eşler için alınan kısıtlamalar o ortadan kalkacaktır. Süre dolduğunda, uzaklaştırılan eş konuta gelebilir ve birlikte yaşamaya başlayabilir. Eşe karşı şiddet devam etmeye başladığında tekrardan ve daha uzun süreli uzaklaştırma kararı alınabilecektir.

Mağdur olan eş, kararın geçerlilik süresi dolduğunda isterse başvuruda bulunarak sürenin uzatılmasını ya da yeniden uzaklaştırmanın verilmesini talep edebilir. İlk başvurularda ya da sürenin uzatılması taleplerinde karar, Aile Mahkemesi hakiminin iş yoğunluğuna göre 1 – 4 gün arasında verilebiliyor. Şiddet uygulandığında ve gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda kolluk amiri tarafından mahkeme karar verene kadar uzaklaştırma kararları verilebilecektir.

Uzaklaştırma Karar Süresi Bitince Ne Olur?

Uzaklaştırma Karar Süresi Bitince Ne Olur?

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında verilen uzaklaştırma kararlarının alınabilmesi için tek taraflı başvuruların yapılması yeterlidir. Kadına karşı şiddetin önlemesi için yapılan bir düzenleme gibi görülse de bazı durumlarda erkeklerde uzaklaştırma için başvuruda bulunabilir ve kadının konuttan belirli süreliğine konuttan uzaklaştırılmasını isteyebilir.

Uzaklaştırma kararlarına itiraz edilebilir. Kişi hakkında uzaklaştırma kararları verildiğinde kişi kendisine tebliği edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde karara itirazlarını yapabiliyor. Verilen karara itirazlar Aile mahkemelerine yapılır ve itirazlar mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Uzaklaştırma Kararının Uzatılması Talep Edilebilir Mi?

Aile içi şiddetin önlenmesi için uygulanan yöntemlerden birisi eşlerden birisi için uzaklaştırma kararlarının verilmesidir. Aile mahkemesi tarafından verilen kararın belirli bir süresi vardır. Bu süre genelde 1 ay olur ve daha uzun süre olmasına şiddetin türü ve ağırlığına göre karar verilir.

Verilen kararın süresi dolduğunda mağdur olan taraf, karşı tarafın tekrar şiddet göstermeye devam edebileceğini belirterek ve bunu çeşitli delillerle ortaya koyanlar sürenin uzatılmasını isteyebilir. Gerek görülmesi durumunda süre uzatılabiliyor. Kararın uzatılması talebi, geçerli olan kararın süresi bitmeden talep edilmelidir. Aile mahkemesi süre uzatma kararı verdiğinde bunu karşı tarafa tebliğ eder ve kişi ona göre davranır.

Uzaklaştırma Kararının Uzatılması Talep Edilebilir Mi?

Uzaklaştırma Kararının Uzatılması Talep Edilebilir Mi?

Uzaklaştırma Kararı Ne Kadar Sürede Çıkar?

Eşe karşı şiddet olayları yaşandığında, mağdur olan taraf dilekçe ile ilgili kurumlara başvurusunu yapar. Dilekçe verildikten sonra istenen kararın çıkması işin aciliyet durumuna göre 1 ila 4 gün arasında çıkacaktır. Aile mahkemesi normal şartlarda 1 ay uzaklaştırma verirken önleyici ve koruyucu tedbirler için bu süreyi 6 aya kadar uzatabiliyor.

Mağdur olan kişinin uzaklaştırma talebinde bulunması kararın verilmesi için yeterlidir. Karar için herhangi bir belge ya da delile ihtiyaç yoktur. Başvurular ücretsiz olarak yapılır ve kararın çıkması için şiddetin fiziksel olmasına gerek yoktur. Psikolojik, duygusal ya da ekonomik şiddet türlerinden birisinin ya da birkaçının birlikte olması yeterlidir.

Uzaklaştırma Kararı Ne Kadar Sürede Çıkar?

Uzaklaştırma Kararı Ne Kadar Sürede Çıkar?

 

 

İçerik
Vücudun Tamamını Çalıştıran Egzersiz Hareketleri

İnsan vücudunun sağlıklı olarak yaşamını sürdürebilmesi için beslenme düzenine ve vücut sağlığının bütün olarak korunmasına1

6 dk. 17 Okundu
İçerik
Cam Balkon Nasıl Temizlenir?

Çok katlı binaların sayısı her geçen yıl daha fazla artmaya devam ettiğinden cam balkon sayısında1

6 dk. 8 Okundu
İçerik
Deprem Anında Kullanılabilecek Mobil Uygulamalar Hangileridir?

Deprem, insanoğlunun başına gelen en tehlikeli doğal afetlerden biridir. Bilim adamları bile depremin ne zaman1

7 dk. 22 Okundu
Yorumlar

*
*

 • Hey!

  Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.

Sosyal Medyada bizi takip edin.
 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 29,456.00
 • ethereumEthereum (ETH) $ 1,958.21
 • tetherTether (USDT) $ 0.999204
 • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
 • bnbBNB (BNB) $ 300.70
 • xrpXRP (XRP) $ 0.408503
 • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 1.00
 • cardanoCardano (ADA) $ 0.521932
 • solanaSolana (SOL) $ 50.85
 • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.085013
 • polkadotPolkadot (DOT) $ 9.91
 • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 29,398.00
 • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 1,922.73
 • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 28.96
 • tronTRON (TRX) $ 0.073528
 • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000012
 • daiDai (DAI) $ 1.00
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 68.09
 • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.189592
 • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 4.97
 • matic-networkPolygon (MATIC) $ 0.635779
 • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 30.38
 • nearNEAR Protocol (NEAR) $ 5.90
 • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 191.04
 • chainlinkChainlink (LINK) $ 6.94
 • stellarStellar (XLM) $ 0.128829
 • okbOKB (OKB) $ 12.21
 • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.448370
 • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 10.46
 • flowFlow (FLOW) $ 2.86
 • moneroMonero (XMR) $ 163.06
 • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.45
 • apecoinApeCoin (APE) $ 7.77
 • uniswapUniswap (UNI) $ 4.95
 • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.101049
 • vechainVeChain (VET) $ 0.030456
 • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 91.82
 • theta-fuelTheta Fuel (TFUEL) $ 0.062032
 • magic-internet-moneyMagic Internet Money (MIM) $ 0.995455
 • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 7.80
 • filecoinFilecoin (FIL) $ 8.05
 • axie-infinityAxie Infinity (AXS) $ 20.27
 • compound-ethercETH (CETH) $ 39.31
 • chain-2Chain (XCN) $ 0.093080
 • decentralandDecentraland (MANA) $ 1.04
 • tezosTezos (XTZ) $ 1.71
 • the-sandboxThe Sandbox (SAND) $ 1.21
 • defichainDeFiChain (DFI) $ 2.82
 • kucoin-sharesKuCoin Token (KCS) $ 14.49
 • fraxFrax (FRAX) $ 0.999561
cemre.com