KATEGORİLER
Kripto Al Sat


Mısır Piramitlerinin İlginç Sırları!

Mısır Piramitleri, Mısırda bulunuyor. Piramit dememizin sebebi ise bu yapıların şekilleri adeta bir piramide benziyor olmasıdır. Son olarak tespit edilene göre piramitlerin sayısı 130 kadar vardır. Piramitlerin çoğunluğu firavunlar döneminde yapılmıştır. Firavunlar, genelde piramitleri kendilerinin mezarları ve eşleri için yaptırmıştır.

Eski Krallık Dönemi

Eski krallıklar dönemi milattan önce 3.bin yılı adlandırmak için kullanılır. Bu dönemde Mısır medeniyeti diğer uygarlıklara göre zirvede yer alır. Eski krallık döneminde Mısır’ın başkenti Zoser adlı firavunun sarayının yapıldığı Memphistir.

Eski Krallık Dönemi

Eski Krallık Dönemi

Zoser ve Piramidi

Yunanlılar Tosorthros veya Sesorthos olarak adlanırır. Kral Khasekhemwy ve kraliçe Nimaethap’ın çocukları olan Zoser kendi adına bir piramidi bulunmaktadır. Bu piramit araştırmalara göre mısırda inşa edilen ilk piramittir. Zoser Piramidi Mısırda bulunan en eski taş yapı olma özelliğini taşır.

Zoser Piramidi mimar İmhotep tarafından inşa edilmiştir. İnşa edilirken genellikle kerpiçten yapılma tuğlalar kullanılmıştır. Bu piramit, firavunlara özel olarak yaptırılan mezarların ilki ve geleneğin başlatıcısı olmuştur. Günümüzden dört bin yıl önce yapıldığı kabul edilen Zoser Piramidi 62 metre yüksekliği ile o zamanların en yüksek yapısı olarak kabul ediliyor.

Zoser Ve Piramidi

Zoser ve Piramidi

İmhotep Adlı Mimar

İmhotep sadece mimar değil aynı zamanda yazar, mühendis, doktor, heykeltıraş gibi birçok mesleği vardır. Aynı zamanda kendisi firavun Zoser’in veziridir. İmhotep eski krallık döneminin en akıllı insanlarından biridir. Doktorluk bilgilerinin birçoğunu kitap haline getirmiştir. İmhotep aynı zamanda astroloji ile de ilgilenmiştir. Katiplerin başında da kendisi vardır. Babası mimar Khanofer, annesi Khereduankh’tır. Mısıra kattıklarından dolayı öldükten sonra, Mısırlılar kendisini Tanrı ilan etmiştir. İmhotep ilk yapılan Zoser basamak piramidinin mimarıdır.

Piramidin üçgen olmasının sebebi, üçgen şeklinin sonsuzluğa uzanan bir hayatı temsil etmesidir. Basamak figürünü ise firavunun, Tanrıya daha kolay ulaşabilmesi için tasarlamıştır. Ayrıca İmhotep hekimlerin babası olarak kabul edilen Hipokrat’tan bile önce tıbbi birçok kanıta ulaşmış ve kullanmıştır. İmhotep’in mezarı maalesef yoktur. Ama hastaları iyileştirmek için kullandığı odaya günümüzde ulaşılmıştır.

İmhotep Adlı Mimar

İmhotep Adlı Mimar

Mısır Piramitleri

Günümüzde bilinen en eski Mısır Piramitleri, Mısırın kuzeyinde Sakkara şehrinde bulunur. Yukarıda bahsedilen Zoser Piramidi bu bölgede bulunur.

En bilinen ve ziyaret edilen Mısır Piramitleri Gize kentinde bulunur. En büyüğü olarak kabul edilen Keops Piramidi de bu kentte bulunur. Ayrıca bu piramit dünyanın yedi harikasından birincisidir.

Mısır Piramitleri

Mısır Piramitleri

Keops Piramidi

Keops Piramidi Mısırın başkenti olan Kahire’de bulunur. Kahire’nin bir parçası olan Gize bölgesindeki en eski ve en büyük anıt mezardır. Milattan önce 2500’lü yıllarda yapıldığı düşünülen Keops Piramitleri, Dünya’nın yedi harikasından tek ayakta kalan yapıdır. Bu piramit firavun Khufu adına anıtsal mezarlık olarak yapılmıştır.

Araştırmacılara göre yapımı yaklaşık olarak 20 sene sürmüştür. Neredeyse iki asır önceye kadar hala en büyük yapı Keops Piramitleriydi fakat teknoloji ilerledikçe günümüzde daha büyük yapılar ortaya çıkmaya başladı. Aslında Keops Piramidinin üstü tamamen taş plakalarla kapalı tam bir üçgen gibiydi. Fakat daha sonra o taş plakalar yok oldu ve günümüze kadar ulaşamadı.

Keops Piramidi

Keops Piramidi

İnşaat Tekniği

Bu kadar büyük taşlar nasıl üst üste kondu ve buraya kadar taşındı? Gibi sorular dört bin yıldır insanların aklını yoruyor. Aslında orada bulunmayan o taşlar kilometrelerce taşınmış ve nasıl o kadar üst üste yığılmıştı? Bazı inşaat mühendislerinin varsayımlarına göre Spiral tekniği kullanılarak inşa edilmiştir. İlk önce spiral bir hat oluşturularak daha sonra bu hat üzerinde taşları kaydırarak inşaat edilmiş olabilir deniyor. Bir başka varsayıma göre ise taşlar büyük demir parçaları ile kaldırılarak taşınıyordu.

İnşaat Tekniği

İnşaat Tekniği

Piramidin İçi

Büyük piramidin içine bugüne kadar birçok arkeolog girmiştir. Sadece üç odası tespit edilebilen piramidin kabataslak bir haritası çıkarılmıştır. Bunlardan en ilgi çekici olan piramidin aynı zamanda temel taşı olan kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş olan odadır. Bu odaya “kraliçe odası” ismi verilmiştir. Piramidin içinde iki tapınak bulunur. Bunlara bağlı olarak da küçük odacıklar ve anıt mezarlar bulunur. Fakat binlerce sene nasıl yıkılmadan ve bozulmadan durduğunu kimse hala çözememiştir.

Piramidin İçi

Piramidin İçi

İnşası

Mimarı bazılarına göre firavun Khufu’nun veziri olan Hemon olduğunu varsaymışlardır. Keops Piramidi büyük taşlardan oluşan 138 metre yüksekliğe sahiptir. İlk yapıldığı yıllarda üstüne örtülen taş plakalar dolayısıyla 10 metre daha uzun olduğu varsayılmaktadır. Piramidin toplam kütlesi 6 milyon tondur. Yani bazı hesaplamalara göre ancak günde 800 ton taş konarak 20 senede tamamlandığı düşünülmektedir. Piramitlerin taban uzunlukları neredeyse birbirine eşittir.

İnşası

İnşası

Hesaplamadaki Gizem

Petrie’nin ölçümlerine göre piramit 280 kübit yüksekliğe sahipti ve her bir kenarı 440 kübit uzunluğundaydı. Bu oranlar pi/2 ye eşit çıkıyor. Bu da rakamsal olarak 22/7’ye yani pi sayısına denk düşer. Bilimcilere göre bu sayı tesadüfi bir sayı değil bilerek böyle tasarlanmıştır. Bazı Mısırlı bilimcilere göre Mısırlılar pi sayısını icat etmemiş fakat farkında olmadan piramitlerin yapımında kullanmışlardır. Pi sayısına tesadüfi demek olmaz çünkü bütün hesaplamalar sonucu bu rakam çıkıyorsa demek ki bilinçli olarak kullanılmış bir rakamdır.

Hesaplamadaki Gizem

Hesaplamadaki Gizem

Yapı Malzemeleri

Keops Piramidi esasen çok büyük bir ana taş üzerinde inşa edilmiştir. Bu ana taş üzerine kireçtaşları ile bir basamak yapısı oluşturulmuştur. Taşları yakınlarda bulunan bir madenden çıkarıp getirdikleri varsayılır. Kireç taşları ise en yakın bulunabilecek yer tabii ki Nil nehridir. Bu taşlar bütün bir 6 milyon ton olan yapının tamamen dümdüz durabilmesi için milimetrik olarak tek tek kesilerek oluşturulmuştur.

Piramidin üzerindeki kaplama taşlar ise 1300 yıllarında oluşan büyük bir deprem ile yerle yeksan olmuştur. Hatta bu taşların bazıları Kahire’deki bir caminin yapımında kullanılmıştır. Bazı taşlar ise zamanla yukarıdan düşüp, piramidin dibinde yığınlar halini oluşturmuştur. Daha sonrasında yani günümüzde bu taşlar temizlenmiştir.

Yapı Malzemeleri

Yapı Malzemeleri

İnşaat Hakkındaki Varsayımlar

Davidovits adlı bilimci taşların bir ocaktan çıkarılıp, daha sonra şekil verilen bir tür kireçtaşı olduklarını varsaymıştır. Diğer bilimciler ise taşların ocaktan çıkarılarak bir taşıma yöntemi kullanıldığını varsaymıştır. Mısırlı bilim insanları piramidin inşaatında kölelerin ve aynı zamanda paralı işçilerin çalıştığını düşünüyorlar. Hatta bu piramitlerin yapımında çok önemli işçiler çalışmıştır. Bu işçilerin bazılarının bile anıt mezarları bulunmaktadır.

İşçiler toplamda 100.000 kişiydi ve bu işçiler yetenek seviyelerine göre birimlere ayrılıyordu. Tarihçi Heredot’un varsayımına göre işçiler bu taşları çıkarmak için 925 metro boyunda ve 19 metre genişliğinde bir rampa tasarlamışlardır.

İnşaat Hakkındaki Varsayımlar

İnşaat Hakkındaki Varsayımlar

İç Spiral Rampa Hipotezi

Fransız mimar Jean Pierre Houdin’in hipotezine göre piramidin inşaatında yapılacağı yerin içerisinde kocaman bir spiral rampa inşa edildi. Etrafındaki taşların ise piramidin yan taraflarına yapılan iskeleler yardımıyla yapıldığını düşünüyor.

İç Spiral Rampa Hipotezi

İç Spiral Rampa Hipotezi

Hedef Kalıplara Dökme Hipotezi

Bu düşünceye göre hiçbir taş bir yerden bir yere taşınmadı. Hazır kalıplara dökülen karışım donarak taş halini aldı ve orada inşa edildi. Karışım su, sodyum karbonat, soda ve kilden oluşmaktadır. Bu karışımı icat eden bilim insanı Davidovits deney yaparak tam 12 tonluk dev bir blok inşa etti.

Hedef Kalıplara Dökme Hipotezi

Hedef Kalıplara Dökme Hipotezi

Piramidin Sembolik Anlamları

Mısır piramitlerinin anlamının, Mısırlılara göre dünyanın yaratıcısı olan höyüğü temsil ettiğini düşünmektedirler. Ayrıca bilim insanlarına göre güneşin alçalan ışınlarına da benzediklerini düşünmektedirler. Piramitlerin birçoğu parlak bir madde ile kaplanmış ve güneşi yansıtmaları sağlanmıştır. Bazı piramitlerin ismi de yine güneş ile ilgili olduğu için piramitleri güneşe yaklaşmak amacıyla yaptıklarını düşünen bilim insanları da vardır. Örneğin Dahsur’daki eğik piramidin resmi adı “Güney Parlayan Piramidi” ve El Lahun’daki piramidin adı “Sensuret Partıltıları” idi.

Bazı bilim insanlarına göre piramitler anıt mezarlar olduğu için bir tür yeniden diriliş anlamı taşıyor. Çünkü firavunlar ve önemli kişiler bu anıt mezarlara gömülürken yanlarında ziynet eşyaları ve diğer değerli eşyaları ile birlikte gömülürler. Bu durumda da hayatın devamlılığı konusundaki fikirler güçleniyor.

Bazı bilim insanlarına göre ise piramit cennete gitmeyi kolaylaştıran bir tür araçtır. Çünkü Mısırlılar yıldızları ve dönen evreni cennete giriş kapısı olarak düşünmüşlerdir. Bu yüzden de Keops Piramidinin zirvesi bu yıldızların merkezi denebilecek bir konuma denk gelir.

Piramidin Sembolik Anlamları

Piramitlerin Sayıları ve Konumları

1842 yılında Karl Richard Lepsius adlı bilim insanının tespitine göre 67 adet piramit bulunuyordu fakat o zamandan beri en az 118 adet daha piramit keşfedildi. Lepsius’un keşfettiği 29. Piramit çöl fırtınalarıyla kaybolmuştu fakat daha sonra arkeolojik kazılar ile tekrar bulundu. Piramitlerin birçoğu çöl kumları altında kalmış veya moloz birikintisi haline gelmiştir. En son keşfedilen piramit ise altıncı hanedan firavunu olan Teti’nin Şeşeşet Piramidiydi.

Piramitlerin Sayıları Ve Konumları

Piramitlerin Sayıları ve Konumları

İçerik
Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Hamit Tarhan 1852'de İstanbul'da Bebek'teki Hekimbaşı Yalısı'nda köklü bir ailenin üyesi olarak dünyaya geldi.1

2 dk. 118 Okundu
İçerik
Vampirlerin Tarihçesi

Vampirlerin tarihçesi hiç merak ettiniz mi? Vampirler kimi insanların inandığı kimilerinin ise sadece bir hayal1

2 dk. 58 Okundu
İçerik
Şekerin Tarihi

Şekerin tarihini hiç düşünmüş müydünüz? Baharatın bulunması, tuzun bulunmasında olduğu gibi şekere de sadece zenginler1

3 dk. 39 Okundu
Yorumlar

*
*

 • Hey!

  Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.

Sosyal Medyada bizi takip edin.
 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 30,018.00
 • ethereumEthereum (ETH) $ 1,996.98
 • tetherTether (USDT) $ 1.00
 • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
 • bnbBNB (BNB) $ 304.43
 • xrpXRP (XRP) $ 0.418372
 • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 1.00
 • cardanoCardano (ADA) $ 0.527607
 • solanaSolana (SOL) $ 51.76
 • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.086639
 • polkadotPolkadot (DOT) $ 10.00
 • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 30,038.00
 • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 1,963.94
 • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 29.82
 • tronTRON (TRX) $ 0.073457
 • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000012
 • daiDai (DAI) $ 1.00
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 70.83
 • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.193811
 • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 4.96
 • matic-networkPolygon (MATIC) $ 0.644540
 • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 30.57
 • nearNEAR Protocol (NEAR) $ 5.98
 • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 193.69
 • chainlinkChainlink (LINK) $ 7.10
 • stellarStellar (XLM) $ 0.130126
 • okbOKB (OKB) $ 12.36
 • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 10.64
 • flowFlow (FLOW) $ 2.87
 • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.433193
 • moneroMonero (XMR) $ 162.76
 • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.64
 • apecoinApeCoin (APE) $ 7.93
 • uniswapUniswap (UNI) $ 5.06
 • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.102549
 • vechainVeChain (VET) $ 0.030536
 • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 91.72
 • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 7.99
 • theta-fuelTheta Fuel (TFUEL) $ 0.063215
 • magic-internet-moneyMagic Internet Money (MIM) $ 0.995033
 • axie-infinityAxie Infinity (AXS) $ 21.07
 • filecoinFilecoin (FIL) $ 7.99
 • decentralandDecentraland (MANA) $ 1.09
 • compound-ethercETH (CETH) $ 40.06
 • the-sandboxThe Sandbox (SAND) $ 1.27
 • chain-2Chain (XCN) $ 0.092579
 • tezosTezos (XTZ) $ 1.72
 • defichainDeFiChain (DFI) $ 2.82
 • kucoin-sharesKuCoin Token (KCS) $ 14.87
 • fraxFrax (FRAX) $ 1.00
cemre.com